Dvě věty znuděné jeptišky

Dvě věty znuděné jeptišky

Stanislav Reiniš
Nakladatelství Faun, Praha, 1999

. . . a jiné historky

Historie je učitelka. Podle latinského přísloví, Historia magistra vitae, je dokonce magistrou. Máme se tedy od ní učit. Za tím účelem jsem posbíral ze suchopárných historických knih některé dobře zapamatovatelné, moudré a mravoučné historky a přidal k nim tu a tam i polopatě poučení. To aby nedocházelo k omylům. Při přemýšlení nad historií leccos člověka napadne. Ptá se, jaké a kde jsou naše kořeny. Kořeny jsou to různé, některé politicky korektní, jiné velmi a hluboce nekorektní.

read more

Největší omyl dějin

Stanislav Reiniš

Největší omyl dějin

Edice Myšlenky sv. 2
Vydává nakladatelství Bystrov a synové
2001
© Stanislav Reiniš, 2001
ISBN

I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž šelma měla sedm a deset rohů. A na rozích jejich deset korun, a na hlavách jejich deset rouhání.
read more