Stanislav Reiniš

 

stan21* Professor
* Behavioural Neuroscience
* MD, CSc (Charles)
* email: sreinis (at) watarts (dot) uwaterloo (dot) ca
* http://arts.uwaterloo.ca/~sreinis/


Stanislav Reiniš (nar. 1931 v Nitře) vystudoval lékařství na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v Praze.Po krátkém kádrově zapříčiněném intermezzu v nemocnici ve Varnsdorfu se většinou věnoval neurofyziologii, nejdříve v Plzni, pak v Akkře, pak na York University v Torontu.Nejdelší dobu svého života prožil na University of Waterloo v Ontariu. Odtud v roce 1997 odešel do důchodu jako Professor Emeritus. Na tento titul, který v Kanadě opravdu něco znamená, byl patřičně hrdý až do doby, kdy mu jej český senát zošklivil.V současnosti je hostujícím profesorem na Třetí lékařské fakultě University Karlovy v Praze, kde učí fyziologii. Publikoval přes dvě stě odborných prací a knih. Jeho kniha o chemii chování byla v USA prohlášena Knihou roku 1982.

Mezi psaním o chemii chování a o vývoji mozku se vždy rekreoval a bavil drobnou literaturou, která u něj v současnosti začíná převládat. Jeho fejetony a úvahy vycházejí v českých tuzemských i zahraničních časopisech.Reiniš patří k rozvětvenému rodu, který byl poprvé zaznamenán v roce 1346 v Brně, kdy tam žila jistá Friedl Reinisch. Jméno pochází buď od názvu Porýní nebo od křestního jména Reinhard. Odtud se Reinišové šířili všemi směry, neboť jsou stěhovaví. Proto má tento rod dnes větev českou, německou, rakouskou, židovskou, švédskou a lotyšskou, nemluvě o smíšené větvi americké.

Jméno se podle toho píše dosti různě, od Rajnyše k Rheinischovi. Kolem Milevska, v Českých Budějovicích, ale i v českém pohraničí žijí Reinišové židovští. Jonathan Reinis má v San Francisku divadlo, ostatní Reinišové v Americe zdobí vesměs pouze telefonní seznamy. Větev švédská vznikla tak, že jeden Reiniš prchal z Evropy, ničené právě třicetiletou válkou. Ve Švédsku přišel do jedné vesnické chaloupky, kde bydlela vdova po vojákovi, usadil se tam a založil s ní rod. Odtud se Reinišové rozšířili do Lotyšska. Lotyšsko má národního básníka Rainise.Autor pochází od Reiniše lesáka, který v třicátých a čtyřicátých letech psal knihy o přírodě. V roce 1948 mu lid prostřednictvím stranovlády vzkázal, že takovéto buržoasní literatury již není třeba. Reiniš lesák tedy pokorně zemřel. Otec Reiniše lesáka byl mlynář v Novém Kníně a jeho děd byl ručnikář, vyráběl ručnice v Novém Strašecí.


Podle http://cs.wikipedia.org/:Stanislav Reinis (* 1931 v Nitře) je český exilový spisovatel a profesor medicíny.Působil na universitě ve Waterloo, Ontario. V současné době občas přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Proslavil se zejména pracemi v oboru neuropsychologie a zkoumáním souvislostí mezi vědomím a kvantovou mechanikou. Základní životopisná data* 1957 – vystudoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze
* 1962 – kandidatura (titul CSc.) na Lékařské fakultě v Plzni
* 1961–1966 – odborný pracovník na Lékařské fakultě v Plzni
* 1966–1970 – působil na univerzitě v Ghaně
* 1970–1973 – univerzita v Torontu (postdoktorský pobyt)
* 1973–1998 – řádný profesor univerzity ve Waterloo

Professor Stanislav Reinis passed away July 7, 2012. Professor Reinis began his career at Waterloo in July 1973 in the Psychology  department in the Behavioural Neurosciencearea. He received tenure in July 1981 and was awarded thedesignation of “Professor  Emeritus” at his retirement in 1997. Professor Reinis retired July 1, 1997. He is survived by his spouse, Milada.

Publikace
– beletristika
* Dvě věty znuděné jeptišky, naklatelství FAUN, Španělská 6, 120 00 Praha 2.
* Sázka na kulhavého koně
* Největší omyl dějin – nakladatelství Bystrov
* Z tajného deníku starce, kterého dobře znám

“Spor o ministra ČR Jana Kavana”

– odborné
* A quantum hypothesis of brain function and consciousness
* Brain DNA Changes During Learning
* Some Principles for Decoding Local Neuronal Systems in the Mammalian Central Nervous System
* The Development of the Brain, 1980, Doctors Stanislav Reinis and Jerome Goldman, Charles C. Thomas Publishers

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Reini%C5%A1
http://watarts.uwaterloo.ca/~sreinis/info.html

Odkazy, články, knihy.

Poznámka:

Původní texty měl Stanislav Reiniš na webu University of Waterloo pod odkazem http://watarts.uwaterloo.ca/~sreinis/info.html

Tento odkaz (a všechny ostatní) již není funkční a na stránkách Univerzity Waterloo nelze tyto texty dohledat. Zatím je možné je najít na https://archive.org/web/

(Poslední editace 11.3.2023)